.
arquitectura

UNIFAMILIAR
Habitatge Santa Cristina d'Aro

Projecte, Direcció d'obra, Direcció d'Execució i Coordinació de Seguretat i Salut.

Superfície 100 m² - Pressupost 350.000 €

Habitatge el Clot (en curs)

Projecte, Direcció d'obra, Direcció d'Execució i Coordinació de Seguretat i Salut.

Superfície 200 m² - Pressupost 250.000 €

Habitatge Vilamajor

Projecte, Direcció d'obra, Direcció d'Execució i Coordinació de Seguretat i Salut.

Superfície 150 m² - Pressupost 200.000 €

Habitatge Penedès

Projecte, Direcció d'obra, Direcció d'Execució i Coordinació de Seguretat i Salut.

Superfície 250 m² - Pressupost 250.000 €

 
Correo
Acerca de
Instagram