E    D    D    A    B

a r q u i t e c t u r a ,     g e s t i ó     i     d i s s e n y

Coordinació de SS de l'IES Marta Mata

Coordinació de seguretat i salut durant l'execució de l'obra de la construcció de l'IES Marta Mata de Montornés del Vallés.

Superfície 4.380 m2 - Pressupost 2.455.000 €

Ombracle CEIP Mestre Gibert

Projecte per a ombracle a la coberta del CEIP Mestre Gibert de Sant Andreu del Palomar (Barcelona).

Superfície 80 m² - Pressupost (PEM) 15.800 €

Procés Constructiu en 10 imatges:Estudi d'eficiència energètica Can Berenguer

Anàlisi, càlcul i estudi d'optimització per la demanda energètica de l'escola bressol Can Berenguer, a Parets del Vallès.

Superfície 900 m² - Pressupost (PEM) - €