.
arquitectura

PLURIFAMILIAREdifici Plurifamiliar Sabadell (en curs)

Direcció d'Execució.

Superfície 1.050 m² - Pressupost 1.250.000 €

Edifici Plurifamiliar Vilafranca del Penedès (en curs)

Direcció d'Execució i Coordinació de Seguretat i Salut.

Superfície 600 m² - Pressupost 650.000 €

Façana Eixample BCN

Projecte, Direcció d'obra, Direcció d'Execució i Coordinació de Seguretat i Salut.

Superfície 500 m² - Pressupost 125.000 €