.
arquitectura

PLURIFAMILIAREdifici Plurifamiliar Vilafranca del Penedès (en curs)

Direcció d'Execució d'edifici plurifamiliar de 2 habitatges, local i aparament.

Superfície 600 m² - Pressupost (PEM) 650.000 €

Habitatge Putxet BCN

Projecte, Direcció d'obra i Direcció d'Execució de reforma interior completa d'habitatge existent.

Superfície 95 m² - Pressupost (PEM) 65.000 €

Habitatge Vilafranca del Penedès

Projecte, Direcció d'obra i Direcció d'Execució de reforma interior i disseny d'interiorisme a habitatge unifamiliar.

Superfície 80 m² - Pressupost (PEM) 47.000 €

Habitatge Gòtic BCN

Projecte, Direcció d'obra i Direcció d'Execució de reforma interior completa d'habitatge existent.

Superfície 50 m² - Pressupost (PEM) 40.000 €

Habitatge Sant Andreu BCN

Projecte, Direcció d'obra i Direcció d'Execució de reforma interior completa d'habitatge existent.

Superfície 75 m² - Pressupost (PEM) 90.000 €

Habitatge Galvany BCN

Projecte, Direcció d'obra i Direcció d'Execució de reforma interior completa d'habitatge existent.

Superfície 45 m² - Pressupost (PEM) 30.000 €

Façana Eixample BCN

Projecte, Direcció d'obra i Direcció d'Execució de rehabilitació façana edifici Consell de Cent 145 de Barcelona.

Superfície 500 m² - Pressupost (PEM) 125.000 €

Edifici Cinca BCN

Projecte, Direcció d'obra i Direcció d'Execució de reforma de vestíbul i caixa d'escala a habitatge plurifamiliar a Sant Andreu, Barcelona.

Superfície 120 m² - Pressupost (PEM) 8.000 €

Habitatge Eixample BCN

Projecte, Direcció d'obra i Direcció d'Execució de reforma interior completa d'habitatge existent.

Superfície 30 m² - Pressupost (PEM) 12.000 €

Habitatge Santa Coloma de Gramenet

Projecte, Direcció d'obra i Direcció d'Execució de reforma interior completa d'habitatge existent.

Superfície 90 m² - Pressupost (PEM) 50.000 €