.
arquitectura

INDUSTRIALNau Industrial Iberia a l'aeroport de Barajas - Madrid

Projecte, Direcció d'obra, Direcció d'Execució i Coordinació de Seguretat i Salut.

Superfície 250 m² - Pressupost 350.000 €

Aparcaments L'Hospitalet de Llobregat

Projecte rehabilitació 25 aparcaments.

Superfície 25.000 m² - Pressupost 1.500.000 €


 
Correo
Acerca de
Instagram