.
arquitectura

ADMINISTRATIU
Oficina atenció ciutadà Sant Celoni

Direcció d'obra de rehabilitació escola Puigdollers a Oficina atenció ciutadà.

Superfície 500 m² - Pressupost (PEM) 650.000 €

Ajuntament Monistrol de Montserrat

Projecte, Direcció d'obra i Direcció d'Execució de rehabilitació d'estances interiors.

Superfície 150 m² - Pressupost (PEM) 120.000 €