.
arquitectura

UNIFAMILIAR
Habitatge Santa Cristina d'Aro

Projecte, Direcció d'obra i Direcció d'Execució d'habitatge unifamiliar aïllat.

Superfície 100 m² - Pressupost (PEM) 350.000 €

Habitatge el Clot (en curs)

Projecte, Direcció d'obra i Direcció d'Execució d'habitatge unifamiliar entre mitgeres.

Superfície 200 m² - Pressupost (PEM) 250.000 €

Habitatge Vilamajor

Projecte, Direcció d'obra i Direcció d'Execució d'habitatge unifamiliar aïllat prefabricat.

Superfície 150 m² - Pressupost (PEM) 250.000 €

Habitatge Penedès

Projecte, Direcció d'obra i Direcció d'Execució d'habitatge unifamiliar aïllat.

Superfície 250 m² - Pressupost (PEM) 250.000 €