.
arquitectura

PAISATGISME i ESPAI PÚBLIC
Avinguda Santa Oliva

Direcció d'obra, Direcció d'Execució i Coordinació de Seguretat i Salut.

Superfície 2.600 m² - Pressupost 185.000 €

Biosfera d'Urdaibai

Projecte.

Superfície - m² - Pressupost 15.000 €