.
arquitectura

DOCENT
Institut-Escola El Morsell a Olivella

Projecte, Direcció d'obra, Direcció d'Execució i Coordinació de Seguretat i Salut.

Superfície 200 m² - Pressupost 300.000 €

Ombracle CEIP Mestre Gibert BCN

Projecte, Direcció d'obra, Direcció d'Execució i Coordinació de Seguretat i Salut.

Superfície 80 m² - Pressupost 25.000 €

AMPA CEIP Mestre Gibert

Projecte.

Superfície 150 m² - Pressupost 75.000 € 
Correo
Acerca de
Instagram