.
arquitectura

CULTURAL
Rehabilitació de la Casa de l'Ermità i la Torre del Castell de Sant Vicenç de Castellet

Direcció d'obra, Direcció d'Execució i Coordinació de Seguretat i Salut.

Superfície 230 m² - Pressupost 300.000 €

 Biblioteca L'Estartit

Direcció d'obra.

Superfície 475 m² - Pressupost 425.000 €

 Centre d'interpretació Les Medes L'Estartit

Direcció d'Execució.

Superfície 450 m² - Pressupost 815.000 €