.
arquitectura

CULTURAL
Biblioteca L'Estartit

Direcció d'obra.

Superfície 475 m² - Pressupost 425.000 €

Centre d'interpretació Les Medes L'Estartit

Direcció d'Execució.

Superfície 450 m² - Pressupost 815.000 €