.
arquitectura

AUDITORI
Centre Cultural Teatre Municipal d'Alp (en curs)

Direcció d'obra, Direcció d'Execució i Coordinació de Seguretat i Salut.

Superfície 1.275 m² - Pressupost 1.500.000 €

Centre Cultural La Violeta Altafulla

Projecte, Direcció d'obra, Direcció d'Execució i Coordinació de Seguretat i Salut.

Superfície 1.500 m² - Pressupost 1.200.000 €